Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Giết Linh

02/02/2023

Giết Linh
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận chiến, sát thương kỹ năng của Trương Liêu sẽ tăng thêm 10% cho mỗi đội kỵ binh phe ta tham chiến.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi máu hiện tại của Trương Liêu dưới 30%, tỷ lệ bạo kích do sát thương kỹ năng tăng lên 20%.

[Tinh thông]

Khi máu hiện tại của Trương Liêu dưới 30%, tỷ lệ bạo kích do sát thương kỹ năng tăng lên 40%.

[Đại soái]

Khi máu hiện tại của Trương Liêu dưới 30%, tỷ lệ bạo kích do sát thương kỹ năng tăng lên 60%.