Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Dưỡng Sinh

08/02/2023

Dưỡng Sinh
Nội tại
Tăng ích | Suy yếu
Trong thời gian liên tục kích hoạt kỹ năng của Hoa Đà, mỗi lần hồi máu, có 40% xác suất để thêm Giải bùa-sơ cho các tướng phe ta trong phạm vi hồi máu.
Giải bùa-sơ: Nếu mục tiêu là phe đồng minh sẽ giúp gỡ bỏ một phần bùa hại, nếu mục tiêu là phe địch sẽ phá bỏ một phần bùa lợi.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Trong thời gian liên tục kích hoạt kỹ năng của Hoa Đà, tỷ lệ tăng sát thương của quân phe mình trong phạm vi hồi máu tăng 10%.

[Tinh thông]

Trong thời gian liên tục kích hoạt kỹ năng của Hoa Đà, tỷ lệ tăng sát thương của quân địch trong phạm vi hồi máu giảm 10%.

[Đại soái]

Trong thời gian liên tục kích hoạt kỹ năng của Hoa Đà, tỷ lệ tăng sát thương của quân phe mình trong phạm vi hồi máu tăng 15%, và tỷ lệ tăng sát thương của quân địch trong phạm vi hồi máu giảm 15%.