Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Động Bất Vi Kỷ

13/02/2023

Động Bất Vi Kỷ
Tuyệt kỹ
Điều trị | ST vùng
Hiệu ứng kỹ năng
Thời gian hồi: 20s
Trương Chiêu hồi máu cho mục tiêu đồng minh đã chọn với 100% sức tấn công và duy trì thêm hiệu ứng hồi máu. Lượng hồi máu của hiệu ứng này tương đương 4% máu hiện tại mỗi 3 giây, kéo dài trong 9 giây.
Hiệu ứng tăng sao
Tướng

Lượng hồi máu chính của kỹ năng này được tăng lên 150% sức tấn công của Trương Chiêu; lượng hồi máu liên tục được tăng lên 5% lượng máu hiện tại của mục tiêu mỗi 3 giây.

Tướng

Sai khi hiệu ứng hồi máu liên tục kết thúc, nó sẽ gây ra cho các đơn vị địch trong phạm vi 7 mét xung quanh người nắm giữ một lần sát thương diện rộng, tương đương với 20% giá trị máu hiện tại của người nắm giữ. Sát thương này không vượt quá 400% sức tấn công của Trương Chiêu.

Tướng

Lượng hồi máu chính của kỹ năng này được tăng lên 200% sức tấn công của Trương Triêu; lượng hồi máu liên tục tăng lên 6%; sát thương diện rộng gây ra khi hết hiệu ứng hồi máu được tăng lên 25% máu hiện tại của người nắm giữ.

Tướng

Khi Khởi kích, Trương Chiêu ngay lập tức tung ra một lần Đấu kỹ cho các tướng phe ta đang bố trận cùng hàng với mình.
Khởi kích: Công kích kẻ địch ngay đầu trận.