Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Đơn Đả

10/01/2023

Đơn Đả
Nội tại
Tăng ích
Khi 8 mét quanh Ngụy Diên không có binh lính địch, chỉ số Miễn thương của anh sẽ tăng lên 15%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi 8 mét quanh tướng địch không có binh lính địch, lúc Ngụy Diên tấn công mục tiêu sẽ khiến nạn nhân bị giảm Miễn thương đi 5%.

[Tinh thông]

Khi 8 mét quanh tướng địch không có binh lính địch, lúc Ngụy Diên tấn công mục tiêu sẽ khiến nạn nhân bị giảm Miễn thương đi 10%.

[Đại soái]

Khi 8 mét quanh tướng địch không có binh lính địch, lúc Ngụy Diên tấn công mục tiêu sẽ khiến nạn nhân bị giảm Miễn thương đi 15%.