Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Độc Sĩ

08/02/2023

Độc Sĩ
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận, mỗi 1 đội Cung binh phe ta ra trận, tốc công của Giả Hủ tăng 6%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi số lượng tướng phe ta sống sót trên 3, tránh sát thương của Giả Hủ tăng thêm 4%; khi số tướng sống sót nhỏ hơn hoặc bằng 3 người, tỷ lệ tăng sát thương của Giả Hủ tăng 4%.

[Tinh thông]

Khi số lượng tướng phe ta sống sót trên 3, tránh sát thương của Giả Hủ tăng thêm 7.5%; khi số tướng sống sót nhỏ hơn hoặc bằng 3 người, tỷ lệ tăng sát thương của Giả Hủ tăng 7.5%.

[Đại soái]

Khi số lượng tướng phe ta sống sót trên 3, tránh sát thương của Giả Hủ tăng thêm 11%; khi số tướng sống sót nhỏ hơn hoặc bằng 3 người, tỷ lệ tăng sát thương của Giả Hủ tăng 11%.