Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Diệu Thủ Hồi Xuân

08/02/2023

Diệu Thủ Hồi Xuân
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận, mỗi 1 đội Cung binh phe ta ra trận, kỹ thương mà Hoa Đà gánh chịu giảm 10%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi số tướng sống sót trên 3, tránh sát thương của Hoa Đà tăng 4%;
Khi số tướng sống sốt dưới hoặc bằng 3, hiệu ứng hồi máu của Hoa Đà tăng 4%.

[Tinh thông]

Khi số tướng sống sót trên 3, tránh sát thương của Hoa Đà tăng 7.5%;
Khi số tướng sống sốt dưới hoặc bằng 3, hiệu ứng hồi máu của Hoa Đà tăng 7.5%.

[Đại soái]

Khi số tướng sống sót trên 3, tránh sát thương của Hoa Đà tăng 11%;
Khi số tướng sống sốt dưới hoặc bằng 3, hiệu ứng hồi máu của Hoa Đà tăng 11%.