Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Đánh Úp

02/02/2023

Đánh Úp
Tuyệt kỹ
ST đơn | Suy yếu
Hiệu ứng kỹ năng
Thời gian hồi: 16s
Trương Liêu cầm kích tấn công bất ngờ, xung phong vào mục tiêu đã chọn của kẻ địch trong khoảng cách xa, gây sát thương với sức tấn công 800%, khiến mục tiêu bị đẩy lùi.
Hiệu ứng tăng sao
Tướng

Kỹ năng này tác dụng thêm Tê liệt lên mục tiêu địch.
Tê liệt: Khiến mục tiêu đánh hụt 50% trong 10 giây.

Tướng

Khi giá trị sinh mệnh hiện tại của Trương Liêu dưới 50%, tốc độ hồi chiêu của tất cả các kỹ năng thêm 35%.

Tướng

Sát thương của các kỹ năng chủ động của Trương Liêu được tăng lên 1000%, tốc độ hồi chiêu kỹ năng khi giá trị sinh mệnh hiện tại của Trương Liêu dưới 50% được tăng lên 50%.

Tướng

Khi Trương Liêu còn sống, tỉ lệ miễn sát thương của tất cả tướng địch nắm giữ Tê liệt sẽ giảm 20%, tỉ lệ tăng sát thương sẽ giảm 20%.