Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Cướp Bóc

08/02/2023

Thịt Treo Thành Rừng
Nội tại
Điều trị | Tăng ích
Khi tướng của bất kỳ bên nào nằm xuống, Đổng Trác liền thu được 1 tầng ấn ký, ấn ký này có thể cộng dồn nhiều nhất 10 lớp; Khi Đổng Trác bị thương chí mạng, tiêu hao tất cả ấn ký để trị liệu bản thân, mỗi tầng ấn ký có thể khôi phục lại máu của Đổng Trác, tối đa là 10% lượng máu.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Với mỗi ấn ký tiêu hao, Tốc công của Đổng Trác tăng thêm 30% trong 8 giây.

[Tinh thông]

Với mỗi ấn ký tiêu hao, sát thương kỹ năng của Đổng Trác tăng thêm 30% trong 8 giây.

[Đại soái]

Tốc độ đánh và thời gian duy trì gây sát thương của kỹ năng này tăng lên thành 12 giây.