Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Bất Động Như Sơn

03/02/2023

Bất Động Như Sơn
Nội tại
Tăng ích | Bố trận
Tăng tỷ lệ đỡ đòn của Trương Tinh Thái và 2 tướng đứng cạnh ở 2 bên lên 5%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi Trương Tinh Thái giữ 1 lớp Chiến ý, đỡ đòn tăng thêm 3.75%.
Chiến ý: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.

[Tinh thông]

Khi Trương Tinh Thái giữ 1 lớp Chiến ý, đỡ đòn tăng thêm 7.5%.

[Đại soái]

Khi Trương Tinh Thái giữ 1 lớp Chiến ý, tỷ lệ miễn thương tăng thêm 3%.