Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Bạch Mã Tướng Quân

09/02/2023

Bạch Mã Tướng Quân
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận, mỗi 1 đội Bộ binh phe ta ra trận, tốc công của Bàng Đức tăng 7.5%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi lượng máu của Bàng Đức dưới 30%, chỉ số bạo kích kỹ năng tăng 30%.

[Tinh thông]

Khi lượng máu của Bàng Đức dưới 30%, chỉ số bạo kích kỹ năng tăng 40%.

[Đại soái]

Khi lượng máu của Bàng Đức dưới 30%, chỉ số bạo kích kỹ năng tăng 50%.