Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Anh Thư Kiếm

09/01/2023

Anh Thư Kiếm
Tuyệt kỹ
ST vùng | Khống chế
Hiệu ứng kỹ năng
Thời gian hồi: 20s
Điêu Thuyền tung kiếm khí tấn công kẻ địch trong bán kính 6 mét quanh vùng đã chọn, gây 2 lần sát thương kiếm khí, đồng thời ngẫu nhiên chọn 2 vị trí kẻ địch (ưu tiên tướng) để gây thêm sát thương kiếm khí trong bán kính 6 mét quanh đấy; lượng sát thương kiếm khí bằng 300% Công.
Hiệu ứng tăng sao
Tướng

Sát thương kiếm khí từ Tuyệt kỹ có 40% gây 1 lớp Sương giá lên mục tiêu, và 10% khiến nạn nhân bị Đóng băng.
Sương giá: Mỗi lớp bùa hại này khiến mục tiêu bị giảm 15% Tốc công và Tốc chạy trong 10 giây; cộng dồn lên đến 3 lớp. Khi đạt ngưỡng tối đa sẽ gây Đóng băng trong 5 giây và loại bỏ trạng thái Sương giá.
Đóng băng: Khiến mục tiêu không thể tấn công, di chuyển và tung kỹ năng trong 5 giây.

Tướng

Khi Khai chiến Điêu Thuyền lập tức tung Tuyệt kỹ gây 5 sát thương kiếm khí lên kẻ địch ở vị trí ngẫu nhiên; hạng mục kích hoạt Tuyệt kỹ này là tự động, không yêu cầu thời gian hồi chiêu.
Khai chiến: Khi bắt đầu mỗi trận.

Tướng

Kiếm khí từ Tuyệt kỹ được tăng tỷ lệ gây Sương giá lên 50%, và tỷ lệ gây Đóng băng lên 15%, và sát thương kiếm khí tăng lên 500% Công.

Tướng

Số lần tung kiếm khí của Tuyệt kỹ theo mục tiêu chỉ định tăng lên 3, theo mục tiêu ngẫu nhiên tăng lên 3, khi Khai chiến tăng lên 6.
Theo mỗi một tướng bị hạ tính từ cả hai phe, mỗi khi Điêu Thuyền tung Tuyệt kỹ sẽ tấn công thêm một vị trí kẻ địch ngẫu nhiên và gây sát thương kiếm khí trong bán kính 6 mét quanh đấy; tối đa gây ra 4 lần sát thương kiếm khí.