Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Hướng dẫn chơi tướng Gia Cát Lượng

10/04/2023

Gia Cát Lượng là vị tướng mới nhất trong tháng 4 của Cái Thế Tranh Hùng cùng xuất hiện bên cạnh Tôn Quyền. Đây sẽ là vị tướng hoàn thành chiến hữu cực mạnh Phò Tá của phe Thục đấy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay kỹ năng cùng như cách xây dựng trang bị phù hợp cho Gia Cát Lượng nhé.

Giới thiệu kỹ năng

Chiến hữu Phò tá

 • Duyên 2: Mỗi 15 giây, ngẫu nhiên giúp 1 linh vật phe ta nhận thêm 3 lớp phụ trọng. Linh vật phe ta với mỗi lớp phụ trọng sẽ giúp tướng phe ta giảm 0,5% thời gian hồi chiêu.

Linh vật: Bao gồm Nham trụ của Gia Cát Lượng, Khôi lỗi của Khương Duy, Thiên đăng và Địa thú của Gia Cát Lượng

 • Duyên 3: Mỗi 15 giây, giúp tất cả Linh vật phe ta nhận 1 lớp phụ trọng. Với Nham trụ của Gia Cát Lượng có 20% gây thêm 1 lần Giải giới cùng Mê hoặc; với Khôi lỗi của Khương Duy sẽ có 60% thả ra 1 bánh răng; với Thiên đăng và Địa thú của Gia Cát Lượng thì đều có 30% được 5 giây hoạt hóa. Với mỗi Linh vật phe ta có một lớp phụ trọng sẽ giúp tướng phe ta giảm 0,5% thời gian hồi chiêu.

Giải giới: Khiến mục tiêu không thể tấn công

Mê hoặc: Khiến mục tiêu không thể tung kỹ năng đồng thời chuyển sang công kích đồng minh

Tuyệt kỹ Hô phong hoán vũ

Thời gian hồi chiêu 8 giây. Gia Cát Lượng thi triển quẻ Càn: xuất hiện 1 ngọn đèn trời, ngọn đèn sẽ bay đến tướng địch, mỗi 3 giây gây xung quanh bản thân phạm vị 10 mét một lần sát thương sấm sét tương đương 300% Công, Đèn thừa hưởng toàn bộ thuộc tính cơ bản và 50% máu tối đa của Gia Cát Lượng. Nếu trên trận đã có 1 đèn trời, sẽ cộng thêm cho đèn trời phe ta 10 lớp quá tải và 1 lá chắn tương đương 300% công của Gia Cát Lượng, kích hoạt 1 lần hoạt động. Mỗi 1 lớp quá tải sẽ tăng sát thương sấm sét 1%.

 • 3 sao: Gia Cát Lượng thi triển quẻ Khôn: thả ra 1 con địa thú. Địa thú sẽ xông đến tướng địch gần nhất, mỗi 3 giây gây sát thương cho toàn bộ tướng địch trong phạm vi 10 mét xung quanh bản 1 lần sát thương tán xạ bằng 200% công. Nếu đã có địa thú trên sân, sẽ cộng thêm địa thú 10 lớp quá tải và lá chắn tương đương 300% công của Gia Cát Lượng, đồng thời kích hoạt 1 lần hoạt động. Mỗi lớp quá tải sẽ tăng sát thương tán xạ 1%. Thời gian ban đầu của kỹ năng này giảm còn 0 giây, mỗi lần sử dụng kỹ năng này sẽ ngẫu nhiên ra quẻ Càn hoặc quẻ Khôn.
 • 4 sao: Mở khóa quẻ Ly: Địa thú sẽ phun lửa vào mục tiêu gần nhất, gây cho kẻ địch trong phạm vi hình quạt góc 90, bán kính 10 mét 1 lần lửa sát thương 200% công và 1 lớp Thiêu đốt. Mở khóa quẻ Chấn: Đèn trời triệu hồi giông bão gây cho tướng địch gần nhất 1 lần sát thương sấm sét tương đương 5% máu tối đa của mục tiêu, sát thương này không vượt qua 300% công của Gia Cát Lượng. Mỗi lần thi triển kỹ năng này sẽ ngẫu nhiên ra quẻ Ly hoặc quẻ Chấn.
 • 5 sao: Trong thời gian duy trì quẻ Tốn, phạm vị sát thương của quẻ Ly thay đổi thành hình tròn bán kính 10 mét, hệ số sát thương bằng 300% công Gia Cát Lượng. Trong thời gian duy trì quẻ Đoái, số tấn công của sát thương sấm sét của quẻ Chấn tăng 2 người.
 • 6 sao: Thời gian duy trì quẻ Chấn, khi quẻ Ly gây ra sát thương lửa sẽ tạo ra vùng lửa tồn tại trong 5 giây. Trong thời gian tồn tại của vùng lửa, tất cả kẻ địch trong phạm vi 10 mét sẽ nhận sát thương bằng 150% sát thương, có 15% thêm 1 tầng Thiêu đốt. Trong thời gian duy trì quẻ Khôn, quẻ Càn khi gây sát thương sét sẽ gây cho mục tiêu 1 tầng sương giá, khi sấm sét tấn công trúng mục tiêu đang đóng băng sẽ phá vỡ lớp băng này và chuyển sát thương thành sát thương chuẩn

Đấu kỹ Đóng băng

Thời gian hồi chiêu 10 giây. Khi kích hoạt kỹ năng này, Đèn trời hoặc Địa thú sẽ nhận hiệu ứng hoạt hóa 10 giây, trong thời gian duy trì hiệu ứng, khoảng cách thời gian gây sát thương sấm sét của Đèn trời giảm còn 2 giây, khoảng cách thời gian gây sát thương tán xạ của Địa thú giảm còn 2 giây.

 • Thành thục: Khi Đèn trời có 15 lớp quá tải, mỗi lần gây sấm sét có 20% gây Tê liệt trong 5 giây. Khiến mục tiêu đánh hụt 50% trong 10 giây
 • Tinh thông: Khi Địa thú có 15 lớp quá tải, mỗi lần gây sát thương tán xạ sẽ khiến mục tiêu giảm 10% thủ trong 5 giây.
 • Đại soái: Số lớp quá tải để kích hoạt hiệu ứng kèm theo của kỹ năng giảm còn 10 lớp với Đèn trời và Địa thú. Đèn trời tăng tỉ lệ gây Tê liệt lên 30%. Sát thương Địa thú giảm 15% thủ của đối phương.

Nội tại Cưỡi gió

Khi Đèn trời có ít nhất 20 lớp quá tải mở khóa quẻ Tốn: sân đấu bên ta xuất hiện gió lớn không ngừng đẩy lùi tướng địch trong vùng gió bão và giúp toàn bộ tướng phe ta trong phạm vi tăng 20% miễn thương. Khi Địa thú có ít nhất 20 lớp quá tải, mở khóa quẻ Đoái: sân khấu bên địch xuất hiện đầm lầy, tất cả tướng địch trong phạm vi giảm 50% tốc công và tốc chạy. Khi Gia Cát Lượng thi triển quẻ Càn sẽ thi triển thêm quẻ Tốn, khi thi triển quẻ Khôn sẽ thi triển thêm quẻ Đoái. Thời gian duy trì của quẻ Tốn và quẻ Đoái là 12 giây.

 • Thành thục: Trong thời gian duy trì quẻ Tốn, Đèn trời mỗi lần gây sát thương sẽ có thêm 30% tỉ lệ Câm lặng trong 3 giây
 • Tinh thông: Trong thời gian duy trì quẻ Đoái, Địa thú mỗi lần gây sát thương tán xạ sẽ thêm 30% xác xuất gây cho mục tiêu 1 lớp Trúng Độc.
 • Đại soái: Xác xuất gây sát thương sấm sét kèm Câm lặng tăng 50%. Xác xuất gây sát thương kèm Trúng Độc tăng 50%.

Nội tại Quyết thắng nghìn dặm

Trong trận, mỗi đội cung binh phe ta ra trận, kỹ thương của Gia Cát Lượng tăng 4%

 • Thành thục: Mỗi 10 giây, tốc độ hồi chiêu của Gia Cát Lượng tăng 9%
 • Tinh thông: Mỗi 10 giây, tốc độ hồi chiêu của Gia Cát Lượng tăng 13,5%
 • Đại soái: Mỗi 10 giây, tốc độ hồi chiêu của Gia Cát Lượng tăng 18%

Nội tại Gió cuốn mây tàn

Khi Đèn trời có 30 lớp quá tải mở quẻ Khảm: gây cho toàn bộ tướng địch một lớp sương giá. Trong thời gian duy trì quẻ Khảm, Đèn trời mỗi lần gây sát thương sấm sét có 30% xác suất gây cho toàn bộ tướng địch trong phạm vị 1 lớp sương giá. Khi Địa thú có 30 lớp quá tải mở quẻ Cấn: gây cho toàn bộ tướng địch một lần sát thương núi lở bằng 200% công và choáng trong 1 giây. Trong thời gian duy trì quẻ Cấn, Địa thú mỗi lần gây sát thương tán xạ có 25% xác suất gây thêm 1 lần núi lở và làm choáng. Khi Gia Cát Lượng thi triển quẻ Càn sẽ thi triển thêm quẻ Khảm, khi thi triển quẻ Khôn sẽ thi triển quẻ Cấn.

 • Thành thục: Trong thời gian duy trì quẻ Khảm, xác suất sát thương sấm sét kèm sương giá tăng 45%.
 • Tinh thông: Trong thời gian duy trì quẻ Cấn, xác xuất sát thương tán xạ kèm núi lở và choáng tăng 35%
 • Đại soái: Trong thời gian duy trì quẻ Khảm, xác suất sát thương sấm sét kèm sương giá tăng 60%. Trong thời gian duy trì quẻ Cấn, xác xuất sát thương tán xạ kèm núi lở và choáng tăng 50%.

Xây dựng trang bị

Gia Cát Lượng là một vị tướng thuộc lớp Bạo Thủ và là tướng chủ lực trong đội hình chiến hữu Phò Tá này. Gia Cát Lượng có thể xây dựng bộ trang bị hoàn toàn tập trung vào sát thương, bạo thương, bội thương và kỹ thương.

 • Vũ khí: Hạc Vũ Phiến

Tất cả sát thương chủ lực của bất cứ đội hình nào đều phải sử dụng Hạc Vũ Phiến để tối ưu sát thương. Gia Cát Lượng cũng không phải là ngoại lệ nên đây chính là lựa chọn số một.

 • Mũ: Mũ Nghịch Quyết

Trang bị Mũ Nghịch Quyết sẽ giúp Gia Cát Lượng có ngay một lượng lớn chỉ số Miễn Thương, kết hợp cùng các kỹ năng tăng Lá Chắn sẽ giúp Gia Cát Lượng trở nên khó bị hạ gục hơn bao giờ hết.

 • Giáp: Giáp Khảm Vàng

Sự kết hợp giữa Mũ Nghịch Quyết và Giáp Khảm Vàng sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho Gia Cát Lượng, kết hợp với khả năng tạo giáp sẽ giúp Gia Cát Lượng có thể tồn tại lâu trong chiến trường

 • Phụ Kiện: Đai Bạch Hổ

Sự kết hợp của bộ đội Hạc Vũ Phiến và Đai Bạch Hổ để tăng cường sát thương ngay giai đoạn đầu trận đấu là không thể bàn. Gia Cát Lượng không thể nào bỏ qua sự kết hợp tuyệt vời này.

 • Thú ấn đề cử: Hưu hoặc Cá

Đối với một vị tướng có kỹ năng hồi chiêu thấp như Gia Cát Lượng thì lượng giáp liên tục được tạo ra từ ấn Hưu sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên khả năng bất tử lên đến 9 – 11 giây sau khi đã mất một lượng máu đáng kể cũng là lựa chọn không tồi đối với Gia Cát Lượng khi hắn có thể khuấy đảo chiến trường cùng “đàn đệ” và hiệu ứng khống chế tuyệt vời khi kết hợp với nội tại trong thời gian bất tử.

Đội hình tiêu biểu

Hiện nay Gia Cát Lượng chưa có nhiều đội hình để áp dụng tối ưu sức mạnh của mình. Tuy nhiên các Chủ Công vẫn có thể kết hợp Gia Cát Lượng cùng đội hình quốc dân dễ sở hữu và cũng vô cùng mạnh mẽ như Hoàng Trung, Trương Tinh Thái. Bên cạnh đó khả năng khống chế từ Đèn trời cũng giúp đội hình Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân có thêm thời gian tích lũy sức mạnh.

Nếu vị tướng nào có thời gian hồi chiêu cao, cần sự hỗ trợ giảm thời gian hồi chiêu từ bộ 3 Phò tá như Tả Từ, Mã Siêu,Chu du thì đây cũng là lựa chọn tuyệt vời.

Các Chủ Công có mong chờ đội hình Gia Cát Lượng, Bàng Thống và Khương Duy xuất hiện trong Cái Thế Tranh Hùng không? Trả lời ngay cho chúng tôi tại Fanpage hoặc website nhé!