Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Danh sách tướng thức tỉnh

25/09/2023

Thức tỉnh là một tính năng cực kỳ quan trọng giúp các Chủ Công có thể cường hóa sức mạnh kỹ năng các vị tướng trong Cái Thế Tranh Hùng đấy. Hãy cùng tìm hiểu danh sách các vị tướng đã được cập nhật tính năng thức tỉnh nhé!

Thức tỉnh tướng: 

Hiện tại các tướng đã mở Thức tỉnh gồm: Hoàng Trung, Trương Tinh Thái, Mã Siêu, Điển Vi, Hứa Chử, Trương Liêu, Thái Sử Từ, Cam Ninh, Tôn Sách, Chu Du, Lữ Mông, Lục Tốn, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Khương Duy, Lữ Linh Khởi, Đổng Trác, Trương Cáp, Giả Hủ, Hoa Đà, Tôn Thượng Hương, Chân Cơ, Hoàng Nguyệt Anh, Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu, Viện Thiệu, Công Tôn Toản, Trương Xuân Hoa, Tuân Úc, Chúc Dung, Ngột Đột Cốt, Mạch Hoạnh, Bộ Luyện Sư (tính đến 19/12)

  • Tướng đã mở thức tỉnh: Tăng thuộc tính và có thêm kỹ năng của Thánh Thú
  • Tướng chưa mở thức tỉnh: Chỉ tăng thuộc tính

Thức tỉnh của Bộ Luyện Sư

Thức tỉnh của Chúc Dung

Thức tỉnh của Mạnh Hoạch

Thức tỉnh của Ngột Đột Cốt

Thức tỉnh của Tuân Úc

Thức tỉnh của Chân Cơ

Thức tỉnh của Hoàng Nguyệt Anh

Thức tỉnh của Tôn Thượng Hương

Thức tỉnh của Công Tôn Toản

Thức tỉnh của Trương Xuân Hoa

Thức tỉnh của Tư Mã Chiêu

Thức tỉnh của Tư Mã Ý

Thức tỉnh của Viện Thiệu

Thức tỉnh của Lục Tốn

Thức tỉnh của Lữ Mông

Thức tỉnh của Chu Du

Thức tỉnh của Tôn Sách

Thức tỉnh của Thái Sử Từ

Thức tỉnh của Cam Ninh

Thức tỉnh của Trương Liêu

Thức tỉnh của Hứa Chử

Thức tỉnh của Điển Vi

Thức tỉnh của Mã Siêu

Thức tỉnh của Hoàng Trung

Thức tỉnh của Trương Tinh Thái

Thức tỉnh của Khương Duy

Thức tỉnh của Bàng Thống

Thức tỉnh của Gia Cát Lượng

Thức tỉnh của Điêu Thuyền

Thức tỉnh của Lữ Bố

Thức tỉnh của Giả Hủ

Thức tỉnh của Từ Thứ

Thức tỉnh của Lữ Linh Khởi

Thức tỉnh của Đổng Trác

Thức tỉnh của Trương Cáp

Thức tỉnh của Hoa Đà

Cái Thế Tranh Hùng đang tiếp tục cập nhật tính năng thức tỉnh cho toàn bộ các vị tướng nhanh nhất để các Chủ Công có thể trải nghiệm một cách dễ dàng nhất. Theo dõi ngay thông tin cập nhật tính năng thức tỉnh cho từng vị tướng ở Fanpage hoặc Website nhé!