Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Tham Mưu Sư

11/01/2023

Đặc Tính
Khi binh số còn sống cao hơn 25%, cứ mỗi 15 giây sẽ hồi Máu bằng 120% Công cho binh đoàn cùng loại và hồi Máu bằng 80% Công cho tướng phe ta thấp máu nhất; với mỗi binh sĩ còn sống sẽ giúp tăng 10% hiệu quả Cứu thương.
Hiệu ứng Đột Phá tối đa
Bạo Kích của Cung Binh +3%