Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Hãm Tịnh Doanh

19/01/2023

Đặc Tính
Miễn kỹ thương tăng 50%. Khi binh số còn sống cao hơn 25%, theo mỗi 15 giây sẽ giúp người gần nhất nhận được lá chắn bằng 50% Máu tối đa của họ; vừa khai chiến sẽ tự động kích hoạt hiệu ứng này 1 lần.
Hiệu ứng Đột Phá tối đa
Miễn Bạo của Bộ Binh +5%